Atkaļķošanas pulveris

30.00

Dalīties

Email

Apraksts

Speciālais kaļķakmens noņemšanas līdzeklis nebojā tādus metālus kā alumīnijs, nerūsējošais tērauds, hroms un plastmasa pat augstākās koncentrācijās.

Lietošana: uz litru karsta ūdens pievienojiet 50-100g speciālu kaļķakmens noņemšanas līdzekli.

Veiciet atkaļķoisanas porocesu, kā norādīts kafijas aparātu lietošanas instrukcijā.

Ja nepieciešams, atkārtojiet procesu.

Kaļķakmens nogulsnes var noņemt arī no iegremdējamiem sildītājiem, pārkaļķotām daļām, šļūtenēm un sūkņiem.

 

Nelietot kopā ar: cinku, teflonu un emalju. Esiet uzmanīgi ar citiem pārklājumiem. Pēc tīrīšanas visi priekšmeti rūpīgi jāizskalo vai jānoskalo ar tīru ūdeni. Izraisa ādas kairinājumu. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Kaitīgs ūdens organismiem, ar ilgstošu iedarbību. Izvairīties no nokļūšanas vidē. Valkājiet aizsargcimdus / aizsargapģērbu / acu aizsargus / sejas aizsargus. Pēc saskares ar ādu: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu. Ja tas nokļūst acīs: uzmanīgi skalot ar ūdeni dažas minūtes. Ja iespējams, izņemiet kontaktlēcas. Turpiniet skalošanu. Ja acu kairinājums nepāriet: meklēt medicīnisku palīdzību. Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem.